• “Οι εισηγήσεις ήταν αρκετά χρήσιμες για να αναπτύξω τις γνώσεις μου.”

  • “Πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις.”

  • “Αρκετά κατατοπιστικές οι εισηγήσεις για να πάρουμε μία ιδέα περί εξωστρέφειας και του τι εστί digital marketing.”

Χορηγός

Αιγίδα

Media Partner

Ευγενική υποστήριξη